Kan vi nå at redde og bevare Tom Knudsens Safari Museum ?


Måske ! - hvis det ikke bare er nogle få ildsjæle, der skal kæmpe alene for sagen. Derfor beder vi dig om din opbakning og støtte, - Vi opretter hermed støtteforeningen " Tom Knudsens venner" og du tilmelder dig ved, at kopiere én af nedenstående medlemsformer og sende det kopierede, samt navn, adresse og telefon nummer i en E-mail til vor E-mail adresse. Indsatsen haster, så meld dig til med det samme.

Safarimuseet er nu spredt for alle vinde og der er ikke noget tilbage at redde !!!
 

 

Medlemskab, passivt støttende  - du bliver via e-mail informeret om nyheder og begivenheder omkring Tom Knudsens Safari Museum, - samt modtager en invitation til  grill og støttefest på plænen ved Tom Knudsens Safari Museum.

Kopier og send til post@lohals.dk
 
Medlemskab, aktivt økonomisk støttende - du betaler et årligt kontingent på 100 kr. og får et medlemsbevis, der giver fri adgang til Tom Knudsens Safari Museum, - for dig, din partner og børn - du bliver via e-mail informeret om nyheder og begivenheder omkring Tom Knudsens Safari Museum, - samt modtager en invitation til  grill og støttefest på plænen ved Tom Knudsens Safari Museum..
Kopier og send til post@lohals.dk
 
Medlemskab, aktivt kustode - du tilbyder efter dit behag og dine muligheder, sammen med en kollega, at  tage imod entre og på vagten vogte over værdierne i Tom Knudsens Safari Museum, til gengæld er der til kustoderne gratis kaffe, the, sodavand og småkager , endvidere modtager kustoderne en invitation til, gratis deltagelse i grill og støttefester på plænen ved Tom Knudsens Safari Museum.
Kopier og send til post@lohals.dk

 

 
  Besøgstæller