Kære Borgmester
 
I Lohals kæmper vi i øjeblikket for, at vinde 1.600.000 kr. til et kunst projekt i Lohals, – kunne vi ikke bede om din opbakning til projektet og måske også kommunens, da stor lokal opbakning får en afgørende betydning ved Statens Kunstfonds udvælgelse af de 3 vinder projekter i Danmark. Denne opbakning er gratis og kan tildeles ved, at du / i  - stemmer for projektet og vigtigst af alt, skriver en positiv kommentar.
 
Gå ind på følgende link : http://lohals.dk/1%20Hovedsidedansk.htm og se et billede af vores drøm, – umiddelbart under billedet er der link til Statens Kunst Fond  og Danmarks Radios præsentation af Lohals projektet, hvor din/jeres stemme, samt positive kommentarer kan afgives.
 
Vi vil gerne bede om et svar på denne mail, så vi ved om den er nået frem til dig, – denne mail og dit svar vil blive offentliggjort på www.Lohals.dk.
 
 
 
Med venlig hilsen.


Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals.dk
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4

5953 T

Svar :

Kære Niels Hugo Røntved Andersen 

Jeg har fra borgmester Bjarne Nielsen modtaget din henvendelse om støtte til et kunstprojekt i Lohals. Du har anmodet om et svar fra borgmesteren, i den forbindelse kan jeg henvise til nedenstående pressemeddelelse. 

Mvh 

Kurt Habekost

Stabschef

Langeland Kommune.

 

Kunst og Udkant

 Kunstinteressen er åbenbart stor i Langeland Kommune.

 Langeland Kommune har således fået flere henvendelser fra lokalområder om støtte i forbindelse med, at Statens Kunstfond vil støtte lokale kunstprojekter med 1,2 millioner kroner. Bortset fra at forslaget til kunstværk skal bedømmes af kunsteksperter, er det også en betingelse for at kvalificere sig til den endelige udvælgelse, at kommunen er indstillet på at garantere en lokal medfinansiering på 400.000 kr. 

Det vil også være kommunen, der skal sikre drift og vedligeholdelse af kunstværkerne.

 Økonomiudvalget i Langeland har drøftet en konkret henvendelse og har efterfølgende meddelt forslagsstilleren, at Langeland Kommune ikke ønsker at indgå i projektet, da man med kommunens nuværende situation ikke vil risikere at stå med en egenbetaling på 400.000,00 kr. 

Skønt Økonomiudvalget har megen sympati for muligheden for at få et kunstværk til kommunen, har man således ingen mulighed for at støtte de lokale bestræbelser. 

Yderligere oplysninger 

Borgmester Bjarne Nielsen 

Kommunaldirektør Jørgen V. Christiansen

 

 
 


 
  Besøgstæller