I Natur- og Miljøklagenævnets skrivelse af 29. okt. 2013. til Langelands Kommune, fik man det indtryk, at NMK troede, at etablering af asylcenter i Lohals alene var kommunale overvejelser.

Derfor skrev vi følgende til NMK,- "
Det skal lige nævnes at "ASYLCENTER LOHALS" ikke blot er kommunale overvejelser, - men ér etableret og har fungeret som asyl center siden januar 2013."

Dette foranledigede NMK til, at skrive nedenstående.

  
  Besøgstæller