Lohals Turist og Lokal Forening, har efter stormen "Bodil" med nogen bekymring iagttaget de forandringer, der er opstået i området markeret ved rød cirkel på nederste billede herunder. Tang og sten dækker nu delvist vejen og bilerne kører op på græsset, hvor der ikke før har været vej og dette lille fine område, hvor der før kunne bredes et tæppe ud og den medbragte kaffe kunne nydes, er ved at blive omdannet til vej. Vi håber på, at Vej og Park i Langeland Kommune vil medvirke til en genopretning af området ved fjernelse af tang og sten, - som vel blot skal børstes tilbage på stranden. Vi skriver til drift leder for Vej og Park i Langeland kommune, Poul H.Petersen.
Hej Niels

 
2014.03.10

Jeg har aftalt med kommunens biolog Astrid Eilersen at hun ser på området, når hun vender tilbage med hendes vurdering, hører du fra mig.

De bedste hilsner


Poul H. Petersen
Driftsleder
Vej, park og havn
Mobil 40 17 27 99


 

 


  
  Hit Counter