<<

Vi spørger politikerne i Langeland Kommune :

Den 16 marts 2014, har Lohals Turist og Lokal Forening sendt følgende tekst i en E-mail til politikerne i vor Kommune.       ( Se politikernes svar nederst på siden. )

 

Kære politiker.                             Lohals den 16. marts 2014.

I Lohals har vi et stort ønske om, at få oprettet ordnede forhold til aflevering af have affald, som den plads til aflevering af haveaffald, der fungerer så fint i Bagenkop.

Mange borgere i Lohals har store vanskeligheder med på lovlig vis, at komme af med sit haveaffald, - dette især efter, at afbrænding af haveaffald i haverne er blevet forbudt. Mange borgere i Lohals er pensionister med have, men uden økonomi til eller mulighed for, at være indehavere af bil og trailer, - således ser vi blandt andet en øget trafik til Statsskovene med trillebøre fyldt med haveaffald.

Lohals Turist og Lokal Forening har udarbejdet en plan for etablering af genbrugsplads til haveaffald i Lohals. Planen kan ses på dette link :

http://www.lohals.dk/Aktuelt/2014/2014.02.18%20Plan%20for%20en%20genbrugsplads%20til%20haveaffald%20i%20Lohals.htm

Vort spørgsmål til dig lyder derfor :

"Vil Du hjælpe borgerne i Lohals med, at få etableret en genbrugsplads til haveaffald. En genbrugsplads til haveaffald i umiddelbar nærhed af eksisterende containerplads i Lohals, - eller blot inden for byskiltene."

For at gøre det let og ukompliceret at svare, skal der blot svares "JA" eller "NEJ" Dog kan gives en uddybende forklaring, der bringes sammen med svaret og fremkaldes ved, at klikke på svaret "JA" eller "NEJ". Se svarene fra dine politiske kolleger ved følgende link lagt ud på :

www.lohals.dk : http://www.lohals.dk/Aktuelt/2014/2014.03.14%20Vore%20politikere%20svarer.htm

 

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening


Obs ! - Der er senere tilføjet en kolonne til ikon for evt. uddybende svar.

 

 

 
Spørgsmål : "Vil Du hjælpe borgerne i Lohals med, at få etableret en genbrugsplads til haveaffald. En genbrugsplads til haveaffald i umiddelbar nærhed af eksisterende containerplads i Lohals, - eller blot inden for byskiltene."
Valgmuligheder for svar.
"JA" eller "NEJ" og evt. "UDDYBENDE SVAR"
Borgmester, Venstre
Bjarne Nielsen
Søgårdsvænget 9
5935 Bagenkop
   
1.viceborgmester
Socialdemokratiet
Lisa Pihl Jensen
Ormstrupvej 18
5932 Humble
   
2. viceborgmester
Borgerlisten
Knud Gether
Strandløkken 1 B
5900 Rudkøbing
   
Venstre
Jan Ole Jakobsen
Askvej 13, Tullebølle
5953 Tranekær
   
Venstre
Ulrik Kølle Hansen
Strandgade 15
5935 Bagenkop
   
Venstre
Brian Dalsgaard
Hovedgaden 9
5932 Humble
   
Venstre
Jette B. Jespersen
Houvej 31, Lohals
5953 Tranekær
   
Socialdemokratiet
René Larsen
Bellevue 51
5900 Rudkøbing
   
Dansk Folkeparti
Elisa Hansen
Bukkeskovvej 5
Botofte
5953 Tranekær
   
Dansk Folkeparti
Kim Welcher
Kildemosevej 1
Illebølle
5900 Rudkøbing
 
   
Borgerlisten
Karina Jørgensen
Nørrebro 131
5900 Rudkøbing
   
Borgerlisten
John Morville Larsen
Mads Langesvej 1
5900 Rudkøbing
   
Enhedslisten
Tommy Bredal Storgaard
Ørstedsgade 30
5900 Rudkøbing
   
Enhedslisten
Theis Nielsen
Bellevue 47
5900 Rudkøbing
    
  Hit Counter