Vi arbejder for en plads i Lohals, til aflevering af haveaffald.

 

Lohals Turist og Lokal Forening fik i dag svar og en afgørelse på vor ansøgning om en plads i Lohals til aflevering af organisk materiale ( have affald ).

Øverst ses vort svar på afgørelsen, neden under vort svar, - afgørelsen, - under afgørelsen, den øvrige kommunikation.

 

Helle Foged

 

 

Tak for svar.                                                                                  Lohals den 24. april 2014

 

 

Vi savner en begrundelse for, at "Langeland kommune ikke for nuværende kan give mulighed for at aflevere haveaffald på Lohals Containerplads." - Lohals Varmeforsyning virker positivt indstillet på, at lægge jord til en kommende plads til aflevering af organisk materiale, - hvilket er i umiddelbar nærhed af eksisterende genbrugsplads, - det kan ikke blive mere ideelt og let gennemførligt, - så vi savner en god begrundelse for kommunens afslag.

 

Vi savner også en dato for, hvornår " Kommunens affaldsordninger skal vurderes og behandles politisk i kommende affaldsplan".

 

Imens vokser dyngerne med affald i Statsskoven i Lohals og vi vil nu henvende os til Skov og Naturstyrelsen og gøre opmærksom på problemet.

 

Skov og Naturstyrelsen må i denne forbindelse være en betydelig medspiller med mulighed for, at påvirke Langeland kommunes kommende affaldsplan i en positiv retning.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Lohals Turist og Lokal Forening

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals

 


Fra: Helle Foged [mailto:hefo@langelandkommune.dk]
Sendt: 24. april 2014 15:59
Til: 'Niels Andersen'
Cc: post@langeland-forsyning.dk
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til Niels Andersen for Lohals Turist og Lokal Forening

 

Langeland kommune kan ikke for nuværende give mulighed for at aflevere haveaffald på Lohals Containerplads. Vi henviser til at anvende Lejbølle Genbrugsplads i stedet for.  

 

Kommunens affaldsordninger skal vurderes og behandles politisk i kommende affaldsplan, hvor ønsket om at kunne afleverer haveaffald på Lohals Containerplads også vurderes.

 

Venlig hilsen

Helle Foged
Affald & Badevand
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 63 51 60 41
hefo@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

 

 

Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 14. april 2014 10:18
Til: Helle Foged
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Helle Foged

 

Det er nu over et ½ år siden vi ansøgte om - "at få oprettet mulighed for, at kunne aflevere haveaffald på Lohals containerplads i lighed med mulighederne for, at aflevere haveaffald på Bagenkop containerplads." - og det forekommer ikke rimeligt, at vi holdes hen med en oplysning om at "Sagen behandles" - Jeg vil gerne vide hvem sagen behandles af og hvilken dato sagen vil blive behandlet, - det er NU der er brug for en plads til aflevering af have affald i Lohals, - borgerne er begyndt ulovligt, at dumpe deres haveaffald i skovene !

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Lohals Turist og Lokal Forening

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals


Fra: Helle Foged [mailto:hefo@langelandkommune.dk]
Sendt: 25. februar 2014 09:04
Til: 'Niels Andersen'
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til Niels Hugo Røntved Andersen

Din henvendelse er modtaget af kommunen. Sagen er under behandling og du vil høre nærmere når der er faldet en afgørelse.

 

Venlig hilsen

Helle Foged
Sagsbehandler Affald & Badevand
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 63 51 60 41
hefo@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

 

Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 20. februar 2014 19:38
Til: Helle Foged
Emne: VS: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til Helle Foged

 

Jeg må nok lige sikre mig, at der er "nogen" i den anden ende.

 

Du kunne evt. svare på, om du har besigtiget Lohals Container plads i december 2013

som tidligere oplyst var planen.

 

Du kunne måske også fortælle lidt om, - hvad der sker i sagen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals


Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 19. februar 2014 00:39
Til: 'Helle Foged'
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til Helle Foged                                Lohals den 18 februar 2014

 

Medens i behandler de indsamlede data fra tilsynet af Lohals Containerplads i december 2013, - har vi udarbejdet en plantegning for mulige placeringer af en modtagelse for haveaffald i området ved eksisterende Containerplads i Lohals og planen er lagt ud på Lohals.dk til besigtigelse for alle borgere mfl. på dette link  http://www.lohals.dk/Aktuelt/2014/2014.02.18%20Kampen%20for%20en%20genbrugsplads%20til%20haveaffald%20i%20Lohals.htm

 

Måske kan materialet danne grundlag for inspiration i jeres videre overvejelser.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals


Fra: Helle Foged [mailto:hefo@langelandkommune.dk]
Sendt: 21. november 2013 12:34
Til: 'post@lohals.dk'
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til Niels Hugo Røntved Andersen.

 

Beklager at du lige måtte igennem Forsyningen først med din henvendelse. Jeg har på baggrund af jeres ansøgning planlagt miljøtilsyn på Lohals Containerplads i december måned. I den forbindelse har jeg aftalt med forsyningen, at vi skal diskutere om der rent fysisk kan modtages haveaffald på containerpladsen. Efter tilsynet vil jeg meddele jer hvad resultatet af tilsynet blev.

 

orangeRoseVenlig hilsen

Helle Foged
Affald og Badevand
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 63516041
hefo@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Fra: infra
Sendt: 21. november 2013 10:18
Til: Helle Foged
Emne: VS: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

 

Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 20. november 2013 08:21
Til: post lk
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Du skriver at Langeland Kommune ikke har noget med Langeland-Forsyning at gøre !?

 

Jeg har af direktøren for Langeland Forsyning A/S Hr. Peter B. Andreasen fået oplyst at selskabet er 100 % ejet af Langeland Kommune.

 

Derfor vil jeg igen bede om nedenstående ansøgning forelagt kommunalbestyren.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals


Fra: Gitte Kjær Hansen [mailto:OKGIHA@langelandkommune.dk] På vegne af post lk
Sendt: 18. november 2013 08:51
Til: 'Niels Andersen'
Emne: SV: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Hej

Langeland Kommune har ikke noget at gøre med containerpladserne

De høre under Langeland-Forsyning

Du kan skrive til dem på  post@langeland-forsyning.dk

 

 

orangeRoseVenlig hilsen

Gitte kjær Hansen

omstillingen, IT- & Service
Langeland Kommune
Tlf.: 63516016 fra 8 - 10 + onsdag

ellers 6351600 eller 9
okgiha@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

 

Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 16. november 2013 13:54
Til: post lk
Emne: VS: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Hvad er der sket med nedenstående ansøgning af 9 oktober 2013 ?

 

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening
Sekretær Niels Andersen
Birkevej 4
5953 Lohals

 

 


Fra: Niels Andersen [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 9. oktober 2013 14:45
Til: 'post@langelandkommune.dk'
Emne: Ansøgning til kommunalbestyrelsen.

 

Til kommunalbestyrelsen                                                                    Lohals den 9 oktober 2013
Langeland kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Lohals Turist og Lokal Forening, - søger hermed kommunalbestyrelsen i Langeland kommune om at få oprettet mulighed for, at kunne aflevere haveaffald på Lohals containerplads i lighed med mulighederne for, at aflevere haveaffald på Bagenkop containerplads.

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening
Sekretær Niels Andersen
Birkevej 4
5953 Lohals

Obs ! Ansøgning er lagt ud på Lohals.dk, - se link herunder :
http://www.lohals.dk/Aktuelt/2013/2013.10.09%20Haveaffald%20%20i%20Lohals%20paa%20Langeland.htm

 

 

 

 

 

Lohals Turist og Lokal Forening, har udarbejdet en plan for etablering af genbrugsplads til haveaffald i Lohals. Mange ældre og pensionister og ikke mindst øvrige borgere med have i Lohals, - har hårdt brug for et sted at komme af med haveaffald, nu da vi ikke må brænde haveaffald af i haverne, - vi kan heller ikke fortsætte med, at køre vort haveaffald over i skoven. Borgere i Lohals, bidrager med samme beløb til genbrugspladser på Langeland, som borgerne i Bagenkop, der som bekendt har en velfungerende plads til aflevering af haveaffald. På trods af dette, har vi i Lohals ikke samme muligheder for, at komme af med vort haveaffald på lovlig vis.

Herunder ses en plan for etablering af genbrugsplads til haveaffald i området, - i umiddelbar nærhed af eksisterende genbrugsplads og som det ses, er der rigeligt med plads.

Link til E-mail kommunikationen med kommunen : LINK

Link til E-mail kommunikationen med direktør for Langeland Forsyning om ejerskab : LINK
  
  Hit Counter