Lohals Turist og Lokal Forening har tidligere klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Langeland Kommunes beslutning af 15. april 2013. om etablering af asylcenter i Lohals.

Natur og Miljøklagenævnet ophævede i en afgørelse Langeland Kommunes beslutning af 15. april 2013. om etablering af asylcenter i Lohals.og pålagde Kommunen at genbehandle sagen.

Langeland Kommune har nu genbehandlet sagen og truffet en ny afgørelse af 19. maj 2014.

Se afgørelsen på nedenstående link :

  
  Hit Counter