Hunde må ikke bade på Nordstranden
 

 

Der er ifølge TV2FYN kommet en ny lov fra FEE der administrerer http://www.blueflag.org/ , - Det vil sige det velkendte verdensomspændende BLÅ FLAG, der vidner om rent badevand på de strande, hvor det forefindes. Nu skulle det således ikke længere være tilladt hunde, at springe i vandet på "BLÅ FLAG STRANDE" og vi skriver til de ansvarlige for nærmere information.

Læs mere http://dogsuniverse.dk/artikler/hunden-ma-ikke-laengere-svomme-pa-mange-danske-strande/

Hvad med sælhunde, - må de heller ikke bade mere !?

FEE International Head Office                            Lohals den 05.06.2014
Scandiagade 13
2450 Copenhagen SV
Denmark

Tel +45 7022 2427
Mail: info @ feeinternational.org

 


Det ser ud til at hovedsædet for FEE ligger i Danmark, så jeg skriver på dansk.

 

Vi har i TV hørt, at hunde ikke må springe i vandet på blå flag strande, er det sandt ?

 

Hvis dette er sandt, hvad er så grunden til dette forbud ?

 

Må hunde heller ikke opholde sig i sandet på blå flag strande ?

 

Hvor langt hen ad stranden gælder blå flag´s regler ?

 

 

Med venlig hilsen

 

LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING

Sekretær

Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals

 


Fra: Info [mailto:Info@feeinternational.org]
Sendt: 6. juni 2014 09:27
Til: Bjarke Lembrecht Frandsen
Emne: VS: Forespørgsel ?

 

Kære Niels

 

Det er korrekt at hunde ikke må bade i vandet ved Blå Flag strandzonen. Grunden til forbuddet er at WHO (Verdenssunhedsorganisationen) har påvist at hunde på stranden og i vandet påvirker badevandskvalteten negativt med bakterier. Dette forbud gælder i alle 48 lande verden over som har Blå Flag. Det er et obligatorisk kriterium i Blå Flag ordningen og vi kan således ikke dispensere fra det i Danmark. Hunde må godt være på Blå Flag stranden men skal være i snor (dette forhold er reguleret af Natyurbeskyttelsesloven). Blå Flag zonen strækker sig typisk et par hunderede meter på begge sider af det Blå Flag. Hundeejere kan således gå ud af Blå Flag zonen og bade der. Blå Flag strandzonerne dækker 3% af den danske kystlinje, så der burde være god mulighed for at kunne bade med hunde på de resterende 97%.

 

Bjarke Lembrecht Frandsen

Konsulent Blå Flag 

Telefon: 42 60 50 13
E-post:
blf@friluftsraadet.dk
www.blaaflag.dk

 

Scandiagade 13 │2450 København SV

 

  
  Hit Counter