Lohals Turist og Lokal Forening, kæmper for, at bevare t-krydset med hvilebænk i Vester Stigtehave skov, hvor den ene vej fører til Vesterhuse og opbakningen er stor.
Opbakningen er indhentet på FaceBook grupperne  "Vild Med Langeland" og "Vild Med Lohals".

Se skovridder Hr. Jakob Harrekilde´s svar på vor henvendelse længere nede.

 

Kære Niels Røntved,

 

Tak for din mail af 24. oktober vedr. fældning af bøgetræer i Vestre Stigtehave.

Du skrev til mig om træerne allerede i mail af 24. maj i år og skovfoged Ander Hersø Pedersen har i mail til dig den 31. maj redegjort for, hvorfor træerne er blevet markeret til skovning. Anders skrev desuden, at når vi går i gang med skovningen vil vi vurdere om det er muligt at lade nogle af træerne blive stående lidt længere.

 I Naturstyrelsen er det vores politik at efterlade 5 gamle træer pr ha som livstræer ud fra en række hensyn. Vi har derfor igen vurderet de markerede træer og skal her give dig en mere detaljeret redegørelse for vores valg.

 På den østlige side af vejen er der markeret ét stort gammelt træ til skovning. Det står meget tæt på vejen, og der er allerede tørre grene i toppen af kronen. Alene ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel giver det derfor god mening af fælde træet nu. 

På den vestlige side af vejen er der ligeledes markeret ét stort gammelt træ til skovning. Det skygger for de mindre selvsåede træer, så ud fra en skovdyrkningsmæssig betragtning bør det fældes nu. Det har ikke endnu tørre grene i toppen, men i løbet af en årrække vil det også få tørre grene i toppen. Det har en værdifuld stamme, men vil inden for en kortere årrække risikere at få råd og misfarvning i kernen (såkaldt rødmarv) og dermed miste værdi. Der er desuden 4-5 mindre træer som også er markeret – de står også i vejen for de mindre træer, men har ikke tilsvarende størrelse som de 2 gamle træer. 

Vi har derfor valgt at fastholde, at de markerede træer skal fældes. 

Jeg kan godt forstå, at du synes om stedet, som du så smukt benævner hvilekrydset. På den østlige side af vejen vil der stadigvæk være gamle træer og på den vestlige side vil mindre selvsåede træer tage over i takt med at de får mere lys. Så jeg synes stadig det er et godt hvilekryds, og håber at du vil kunne glæde dig over stedet fremover. 

Jeg vil til sidst opfordre dig til at lægge mit svar ud på din forenings hjemmeside og facebook side.

 

Venlig hilsen

Jakob Harrekilde Jensen
Skovrider | Fyn
+45 72 54 35 50 | +45 41 78 20 43 | har@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
| Sollerupvej 24 | 5600 Faaborg | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

 

 

 

Naturstyrelsen lyttede ikke til vor bøn og nu ligner det smukke hvilekryds, et bombekrater fra 2 verdenskrig. Alt der var værd at nyde fra bøge bænken, er væk, fjern bare bænken også. Der er andre værdier end rummeterprisen på træ, de rekreative værdier, - og det er sgu da vores skov de massekrerer, befolkningens skov, statsskov.

 

Og det er nu meget værre ...

 

 <  

 

Lohals Turist og Lokal Forening

 

  Hit Counter