Lohals Nordstrand, Skovhuset, Franke Klint i baggrunden og den stormskadede Dronning Margrethe Vej, som vi ikke får meget støtte fra kommunen til, at få repareret, selvom borgmesteren i begyndelsen sagde "Vi skal som kommune, stille os ved siden af borgerne og være medspillere, ikke modspillere, samt, vi skal bevare stier og sikre lige adgang for alle, også handicappede. Lohals Turist og Lokal Forening, har bedt kommunen om hjælp til genoprettelse af den meget benyttede skovvej, men ingen støtte, ingen hjælp.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: himmel, sky, plante, træ, ocean, hus, friluftsliv, natur og vand