Lohals den 28. sep. 2021.

 
Til Lohals Varmeforsynings andelshavere.

 
Åbent brev vedr. den af Lohals Varmeforsyning anlagte sag mod undertegnede.

 
Som ejer af ejendommen, vidste jeg intet om, at jeg ved overtagelsen, også blev anpartshaver i Lohals Varmeforsyning, men var klar over, at Lohals Varmeforsyning leverede varmt vand til min lejer, hvilket jeg kun kan være tilfreds med. Da min lejer blev alene og ikke kunne følge med de, for lejeren, høje varmeregninger, lukkede Lohals Varmeforsyning for det varme vand, hvilket Lohals Varmeforsyning er i sin gode ret til, men da Lohals Varmeforsyning efter lukningen fortsatte med, at sende regninger på 800 kr. hver måned til min lejer og ville fortsætte med det til evig tid, så måtte jeg prøve at beskytte min lejer mod det, jeg opfattede som en mishandling, der ville bringe min lejer ud i en bundløs gæld.

 
Jeg forsøgte at undgå en udmeldelse af Lohals Varmeforsyning ved forhandling med varmemester Niels-Henrik Elnegaard, den venlige mand, der godt kunne forstå mine synspunkter, men ikke kunne finde hjælp i bestyrelsen, der selvfølgelig er bundet af og skal følge vedtægterne, men er vedtægterne uhensigtsmæssige for Lohals Varmeforsyning, kan vedtægterne ændres.

 
Jeg så ikke anden udvej end, at melde ejendommen ud af Lohals Varmeforsyning, hvilket jeg tung om hjertet, således var nødsaget til.

 
Jeg foreslog formand Hr. Niels Erik Olesen, at møde op til generalforsamling med forslag til hensigtsmæssige ændringer, men blev afvist, da jeg jo ikke længere, var anpartshaver i selskabet.

 
Jeg modtog en regning for ”min andel af Lohals Varmeforsynings gæld”, - på opsigelses tidspunktet, men fandt i eksisterende praksis rundet af varmeforsyningsloven 2 betingelser der skulle være opfyldt for, at Lohals Varmeforsyning kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse som følger :

 
• Varmeforsyningen må ikke være økonomisk veldrevet.
• Varmeforsyningen må ikke kunne afsætte den, i forbindelse med en udmeldelse, ledigblevne kapacitet.

 
Jeg har aldrig hørt andet i Lohals end, at varmemester Niels-Henrik Elnegaard med stor flid og rettidig omhu har sikret en økonomisk veldrevet varmeforsyning, underbygget af flotte regnskaber med et årligt overskud på omkring 1.000.000 kr. i snit, regnskaber uden anmærkninger af nogen art, der kunne indikere andet. Således kan betingelse 1, ikke være opfyldt.

 
Jeg var også overbevist om, at den ledigblevne kapacitet på små 300 kvm. ville blive afsat på de 18. måneder værket har sikret sig, der skal gå før, en udmeldelse kan realiseres. Det har senere vist sig, at der i perioden er tilsluttet 800 nye kvm. Således kan betingelse 2, heller ikke være opfyldt.

 
Lohals Varmeforsyning ville på trods af praksis på området, fortsat opkræve nævnte udtrædelsesgodgørelse på ca. 21.000 kr. - derfor klagede jeg til Energiklageankenævnet, der meget overraskende ikke mente, at Lohals Varmeforsyning var økonomisk veldrevet og heller ikke, tilset tilgang og afgang, kunne afsætte den ledigblevne kapacitet !? - 800 kvm. er 500 kvm mere end 300 ledigblevne kvm og de er således så rigelig afsat til anden side.

 
Jeg bad Energiklageankenævnet fremlægge de grundige regnestykker, evt revisorrapport, der nødvendigvis måtte ligge til grund for nævnets afgørelse med så stor betydning for alle, - det kunne nævnet ikke og jeg anså herefter nævnet for utroværdigt. Den nye varmemester Keld Sørensen oplyste, at retssagen Lohals Varmeforsyning nu havde vundet, havde kostet 100.000 kr. i honorar til deres advokatfirma. Jeg oplyste Keld om, at der ikke havde været nogen retssag, men en klagesag. Jeg var rystet over det gigantiske beløb og ærgrede mig på Lohals Varmeforsynings vegne og tænkte på Niels Henrik Elnegaard, det har gjort ondt.

 
Således opmuntret af sejren, henvendte Lohals Varmeforsyning sig til Domstolene for at få det opkrævede beløb kradset ind, hvad vil det koste 200.000 kr !?

 
Lohals Varmeforsyning har også lagt sag an mod min lejer, der med rette mener, at er der lukket for det varme vand, forsyningen afbrudt, så må Lohals Varmeforsyning, være ude i et ulovligt ærinde, når de for evigt vil sende regninger på 800 kr. hver måned. Hvad vil den retssag koste, 200.000 kr. !?

 
Brugte man i stedet de gigantiske beløb betalt til advokat på, at sætte varmeregningen ned for andelshaverne, så ville alle måske altid, kunne betale varmeregningerne og ingen skulle nyde noget af, at blive meldt ud.

 
Bliver der brugt måske 500.000 kr. på at kradse måske 60.000 kr. ind, så mener jeg, at der bør kigges på vedtægterne med henblik på en hensigtsmæssig justering, og det er jo langt fra sikkert, at Lohals Varmeforsyning vinder sagen og så skal Lohals Varmeforsyning måske også betale mine sagsomkostninger.

 
For ikke at være alene i denne kamp, vil jeg nu gå ud i medierne og efterlyse tidligere andelshavere der har betalt udtrædelsesgodtgørelse og høre, om de kunne tænke sig, ved fælles hjælp, at opnå en dom for, at Lohals Varmeforsyning ikke lovligt kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse, henset til de 2 betingelser, der skal være opfyldt.

 
Når både energiklageankenævnet og Lohals Varmeforsyning selv, påstår, at de ikke er økonomisk veldrevet, har Lohals Varmeforsynings revisor så forsømt sin pligt til at påpege årsag til evt. økonomisk dårligt drevet varmeforsyning !? - jeg tror det ikke, men revisoren svarer ikke på henvendelse desangående. Det vil således være nødvendigt at indklage revisorfirmaet for det relevante nævn.

 
Et magert forlig er bedre end en fed proces, lyder et ordsprog og jeg har tilbudt et forlig, som desværre blev afvist af Lohals Varmeforsyning.

 
Måske kan det på generalforsamlingen drøftes, om ikke sagerne skal trækkes tilbage, af hensyn til alle og ikke mindst, Lohals Varmeforsyning, hvor pengene fosser ud til advokater.

 
Med venlig hilsen
Niels Hugo Røntved.
 

gamle bevaringsværdige

Venlig hilsen
Lohals Turist og Lokal Forening

  Hit Counter